Újra nagy divat a kötés, fonalakat szerezzen be online

yarnart fonalakA kötött kelmék közös jellemzője – akár kézi, akár gépi kötéssel is állítják elő azokat – hogy hurok formára hajlított fonal(ak) ból kialakított szemekből állnak. Az egymás melletti és egymás fölötti szemek összekapcsolódásából alakul ki az összefüggő kelme. A hurkok formájától és kapcsolódási módjától függően alapvetően kétféle kelmeszerkezetet különböztetünk meg. A vetülékrendszerű, és a láncrendszerű kötött kelméket. A vetülékrendszerű kelme elvileg akár egyetlen fonalból is készülhet a láncrendszerű kelmékben ezzel szemben annyi fonalra van szükség, ahány szem készül egymás mellett a kelme szélességében. A kötött kelmék ilyen elnevezései a szövésből erednek. Ott a hosszanti fonalakat láncfonalaknak, a szélességirányú fonalakat vetülékfonalaknak nevezik. Elvileg ezekben a kötött kelmékben is ehhez hasonló elhelyezkedésűek a fonalak. De míg a szövetben e két fonalrendszer kölcsönösen keresztezi egymást, addig a kötött elme elvileg csak lánc- vagy csak vetülékfonalakból is állhat. Ezek jó hőszigetelők. Fonalakról további információk itt: www.tokeletes-harmonia.hu